ඖෂධ වෙළඳසල් පිලිබඳ නාමලේඛනය - ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර කෝට්ටේ

ග්‍රාම නිලධාරී වසම

ඖෂධ වෙළඳාමේ නම

ලිපිනය

අයිතිකරුගේ

අයිතිකරුගේ දුරකතන අංකය

නම

ලිපිනය

ජංගම

ස්ථාවර

514 වැලිකඩ නැගෙනහිරහිර

පීපල්ස් කෙයා

132/බී පරණ කෝට්ටේ පාර රාජගිරිය

කෝසල හේවාවිතාරණ

174 /10 කොස්වත්ත පාර නාවල

0777871896

0112074950

ලංකා ෆාමසි

1374 කෝට්ටේ පාර රාජගිරිය

එරන්ග එදිරිසිංහ

251 කොහොල්විල පාර කැලණිය

0773769769

0112876255

වැලිකඩ චෙම්ස්ට්

1304 කෝට්ටේ පාර වැලිකඩ රාජගිරිය

ඒ එල් ජී චන්ද්‍රසිරි

220/එෆ් සිරිනිවාස මාවත මුල්ලේරියාව

0777367264

0112885140

520 බී නාවල නැගෙනහිර

වික්‍රම ෆාමසි

328 බී නාවල පාර නාවල

නිරෝෂා දිල්හානි

328/ බී නාවල පාර රාජගිරිය

0775241347

0112077686

නාවල මෙඩිකල් ෆාමසි ඇන්ඩ් ග්‍රොසරි

236/ නාවල පාර නාවල

එස් දයාබරන්

124 සේනානායක මාවත නාවල

0727255708

0112865507

520 බී නාවල බටහිර

හෙල්ත් ගාර්ඩ්

සිරෝමා ෆාමසි

267 ඒ නාවල පාර නාවල නුගේගොඩ

24 නාරාහෙන්පිට පාර නාවල

හශාන් චමින්ද

57/147 ඒ ස්වර්ණවිමන නාල්ල දිවුල්දෙනිය මීරිගම

0703320084

0112806722

නාවල ෆාමා

509/2 නාවල පාර කොස්වත්ත

     

0112873758

522 පිටකෝට්ටේ බටහිර

හෙල්ත් ගාර්ඩ්

130 ඒ ඩෙකා බිල්ඩින් පාඩොඩ පාර පිටකෝට්ටේ

ශාම් සතාසිවම්

 

0706330224

 

526 ගංගොඩවිල උතුර

වරුන ෆාමසි

493/ 2 හයිලෙවල් පාර දෙල්කඳ නුගේගොඩ

   

0750296296

0112801832

ෆුඩ් සිටි ෆාමසි කට්ටිය   හන්දිය

30 පරණ කැස්බෑව පාර ගංගොඩවිල නුගේගොඩ

සමන් කුමාර

118/2 සමගිපුර මාවත වත්තෙගෙදර මහරගම

0724755409

0112813561 

ෆුඩ් සිටි ෆාමසි ගම්සභා හංදිය

කාගිල්ස් ෆුඩ්සිටි 352 බී ගංගොඩවිල දෙල්කද නුගේගොඩ

ටී සී පීරිස්

51 දුම්රිය මාවත මහරගම

0768156636

0112769957 

කීල්ස් සුපර් ගගන ෆාමසි ගම්සභා හංදිය

315 හයිලෙවල් පාර නුගේගොඩ

එච් කේ නිශාන්ත

25 හයිලෙවල් පාර කොට්ටාව

077758662

0112819600

526/ ඒ ගංගොඩවිල දකුණ

සරසවි ෆාමසි

එස්. එහ්. ජී හෙල ඔසු පුද්ගලික සමගම

6/3 ශ්‍රී සෝරත මාවත ගංගොඩවිල නුගේගොඩ

14/ඒ ශ්‍රී සෝරත මාවත ගංගොඩවිල නුගේගොඩ

කේ.ඩ්බ්.ජේ සේරසිංහ

 

0761945631

0112802729

0112803466

526/සී ගංගොඩවිල නැගෙනහිර

දෙව්මිනි ෆාමසි

373/10 පරන කොට්ටාව පාර අඹුල්දෙනිය නුගේගොඩ

එල්.එල්.ඩී ලියනගේ

58/49 ඩී 3 පටුමග සෝමා තලගල මාවත පැගිරි වත්ත නුගේගොඩ

0773458275

 

චන්දන ෆාමසි

337 පරණ කොට්ටාව පාර අඹුල්දෙනිය නුගේගොඩ

චන්දන ලියනගුණවර්ධන

77/29 මොරගහ පටුමග බෝදිය පාර අඹුල්දෙනිය

0770491020

  

සිටි ෆාමසි

355 පරණ කොට්ටාව පාර අඹුල්දෙනිය

එල්.එම් කුමාරප්පෙරුම

04 විපශ්‍යාරාම පාර මහරගම

0779753047

0112835821

522/බී පිටකෝට්ටේ

හෝම් ටවුන් කෙම්ස්

46 තලවතුගොඩ පාර පිටකෝට්ටේ

ජ්.ඩී.කේ.එන් පෙරේරා

391/29 ඒ බටහිර පැලන්වත්ත පන්නිපිටිය

0728367213

0112865182

ෆාමසි වන් ප්‍රඉවට් ලිමිටඩ්

10 තලවතුගොඩ පාර පිටකෝට්ටේ

ඩී.ඒ.යූ විජේසුන්දර

 

0776600258

0112861433

සිග්මා ෆාමසි

600/ බංගලාවත්ත හන්දිය පිටකෝට්ටේ

ඩී.කේ.ඩ්බ්ලිව් හේවතන්ත්‍රි

 

0772833570

0112868466

521 ඒ ඇතුල්කෝට්ටේ බටහිර

හෙල්ත් ගාඩ් ෆාමසි

857 ඒ ඇතුල්කෝට්ටෙ කෝට්ටෙ

ශාම් සතාසිවම්

 

0706330224

 

කෝට්ටේ ෆාමසි

845 කෝට්ටේ පාර ඇතුල්කෝට්ටේ

ඒ එම් ජී බී කුමාරිහාමි

2/74 ගමුණුපුර, කොතලාවල

0723110987

 

519 නුගේගොඩ

රී ෆමසි

225 ස්ටැන්ලි තිලකරත්න මාවත නුගේගොඩ

රේණුකා පෙරේරා

399/25 ඒ ගමගේ මාවත තලවතුගොඩ පාර මාදිවෙල කෝට්ටේ

0714278835 

0112812166

සෑම් ෆාමසි

117 ස්ටැන්ලි තිලකරත්න මාවත නුගේගොඩ

සී,කේ.ජී එදිරිසිංහ

6 පටුමග අරලිය උයන දෙපානම පන්නිපිටිය

0716842416 

0112852204

සිටි ෆාමා ෆාමසි

35 පරණ කැස්බෑව පාර නුගේගොඩ

රංජිත් සේනානායක

47/20 පලමු හරස් වීදිය පාගොඩ නුගේගොඩ

0777886393 

0112199717

හෙල්ත් ගාඩ් ෆාමසි

253 ස්ටැන්ලි තිලකරත්න මාවත නුගේගොඩ

වින්ද්‍යා සුභාශිනී

 

0703777383

 

520 ඒ කොස්වත්ත

නිව් නාවල චෙමිස්ට් 1

565 නාවල පාර කොස්වත්ත රාජගිරිය

ඩී.එම්.සී දිසානායක

1009/13 සී සුමුදු මාවත මාළඹේ

0777218409

0112865259

හෙල්ත් ඒඩ් ෆාමසි

586 නාවල පාර කොස්වත්ත රාජගිරිය

රාසික් රියාද්

කොළඹ 8

0778177238

0112875022

නිව් නාවල චෙම්ස්ට් 2

5 නාවල පාර කොස්වත්ත රාජගිරිය

ඩී.එම්.සී දිසානායක

1009/13 සී සුමුදු මාවත මාළඹේ

0777218409

0112865259

514 සී ඔබේසේකරපුර

බේස්ලයින් ෆාමසි ඇන්ඩ් ග්‍රොසරි

ප්‍රධාන පාර ඔබේසේකරපුර රාජගිරිය

ඒ.කේ.බී.ඒ.ආර් ඉන් ආම්

25 වෛසාක්‍යා මාවත ඔබේසේකරපුර රාජගිරිය

0711773366

 

519 සී පාගොඩ නැගෙනහිර

සුවජය ෆාමසි

256 කෝට්ටේ පාර නුගේගොඩ

ඩබ්ලිව් කේ එන් සී ශ්‍යාම්ජිත්

132/3දොඹගහහේන ගොතටුව නව නගරය

0779219205

0112827201

News & Events

10
Jun2021
ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර කෝට්ටේ පොසොන් උදානය 2021

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර කෝට්ටේ පොසොන් උදානය 2021

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර කෝට්ටේ පොසොන් උදානය 2021  ...

20
May2021
යෞවන සමාජ ප්‍රාදේශීය බලමණ්ඩලය විසින් ඇදන් සකස්කිරීමේ කටයුතු

යෞවන සමාජ ප්‍රාදේශීය බලමණ්ඩලය විසින් ඇදන් සකස්කිරීමේ කටයුතු

යෞවන සමාජ ප්‍රාදේශීය බලමණ්ඩලය විසින් ඇදන් සකස්කිරීමේ...

Scroll To Top