මනෝ විද්‍යාත්මක උපදේශන හා ධාරිතා සංවර්ධන වැඩමුළුවේ ප්‍රථම අදියර 2018 ජූලි 23,24,30 හා 31 සිව්දින පුරා ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර බාලිකා විද්‍යාලයේදී පැවැත්විණි. ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර බාලිකා විද්‍යාලයේ10 ශ්‍රේණියේ සිසුවියන් 130 ක් පමණ සහභාගි වූ මෙම වැඩසටහන යෞවනත්වය හා ලිංගිකත්වය ප්‍රීතිමත් සාර්ථක නිරෝගී ජීවිතයක්, මම කවුද?, යෞවන ගැටලු හා ඇබ්බැහිවිම් හා සාහිත්‍ය තුළ ඉස්මතු වූ ගැටලු කළමනාකරණය යන දේශන මාතෘකා යටතේ සරල අභ්‍යාස හා ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකම් ඇතුලත්ව සාර්ථකව පැවැත්විණි.

 

 

 

mahovidya01 mahovidya02

mahovidya03 mahovidya04

 

වසර 2020 වන විට ගම් 15,000 ජනතාවකගේ මූලික අවශ්‍යතා සපුරාලීමේ අරමුණින් ආරම්භ කර ඇති ග්‍රාම ශක්ති  ජනතා ව්‍යාපාරයේ ශ්‍රි ජයවර්ධනපුර කෝට්ටේ කොට්ඨාශයේ ග්‍රාම ශක්ති  ජනතා සමාගම් පිහිටුවීමේ ආරම්භක වැඩසටහන 2018.08.05 වන දින 514 වැලිකඩ නැගෙනහිර වසමේ ජනතා සහභාගීත්වයෙන් රාජගිරිය ශ්‍රී සුධර්මාරාම පුරාණ විහාරස්ථානයේදී  හා 514 බී රාජගිරිය වසමේ පල්ලිය පටුමඟ කියවීම් ශාලාවේදී  සාර්ථකව පැවැත්විනි.

Sri Jayawardanapura Kotte divisional secretariat office won all island 2nd place (  government sector ) in  national productivity award competition 2015 organized by National productivity secretariat office.

National Physical Fitness Week 2018

 

ජාතික ශරීර සුවතා සතිය 2018 ට, සමගාමීව ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර කෝට්ටේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය විසින් කාර්යාලයීය නිලධාරීන්ගේ සහභාගීත්වයෙන්  නෙට්බෝල් හා ක්‍රිකට් තරගාවලියක් සංවිධානය කළ අතර, එහි අවසන්ද තරග 2018.07.31 දින අංගම් පිටිය ක්‍රීඩාංගනයෙදී පැවැත්වින.

News & Events

09
Aug2018
මනෝ විද්‍යාත්මක උපදේශන හා ධාරිතා සංවර්ධන වැඩමුළුවේ ප්‍රථම අදියර

මනෝ විද්‍යාත්මක උපදේශන හා ධාරිතා සංවර්ධන වැඩමුළුවේ ප්‍රථම අදියර

මනෝ විද්‍යාත්මක උපදේශන හා ධාරිතා සංවර්ධන වැඩමුළුවේ...

09
Aug2018

ග්‍රාම ශක්ති වැඩසටහන රාජගිරියේදී

වසර 2020 වන විට ගම් 15,000 ජනතාවකගේ...

Scroll To Top